REKRUTACJA

Aby zapewnić sprawny i skuteczny nabór dzieci do przedszkoli, przyjęto jednolite zasady rekrutacji do wszystkich publicznych przedszkoli we Wrocławiu, które na stronie: www.edu.wroclaw.pl publikuje Urząd Miejski.
Na w/w stronie rekrutacji znajdziecie również Państwo ofertę edukacyjną wszystkich wrocławskich przedszkoli, a także zasady i harmonogram rekrutacji.

Szczegóły rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół prowadzonych przez Miasto Wrocław
na rok szkolny 2017/2018 dostępne są tu:
https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/switcher-public/main.action?group=ksr

To tu odnajdą Państwo terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i zasad rekrutacji dostępne są na w/w stronach oraz w każdym przedszkolu i szkole podstawowej.

W roku szkolnym 2016/2017 rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych w szkołach podstawowych odbędzie się na przełomie kwietnia i maja 2017 roku.

 

W dniach 10-14 kwietnia rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających
do Przedszkola nr 63 u nauczycieli poszczególnych grup mogli już
odebrać druk woli kontynuacji współpracy z naszą placówką na rok szkolny 2017/2018.

Wypełniony i podpisany druk składamy był najpóźniej do dnia 14 kwietnia
u nauczycieli grup
. Nie złożona w/w deklaracja wiąże się z utratą miejsca w przedszkolu
w przyszłym roku szkolnym.

 

Logowanie

Aktualnie na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości