Organizacja

Podstawa programowa Wychowania przedszkolnego:

Naszą codzienna pracę z dziećmi opieramy przede wszystkim na:

Nowej podstawie wychowania przedszkolnego

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Więcej: Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2